Vertalen

Mijn aanbod

Ik bied vertalingen die trouw zijn aan de betekenis en stijl van het origineel en zijn geschreven als teksten van een Engelstalige. Mijn uitgebreide ervaring als schrijver en redacteur in het Engels, gecombineerd met mijn vloeiende Nederlands, geeft mij een geweldige basis voor het vertalen van Nederlands naar Engels.

Vertaalproces

Vertalen is het proces van het nemen van een tekst die in de ene taal is geschreven en deze in een andere taal opnieuw maken, met behoud van toon en betekenis. Het is het kijken naar het hele document en behouden van de consistentie. Automatische vertaalsystemen kunnen woorden en documenten vertalen, maar ze kunnen de tekst niet laten lopen en ervoor zorgen dat de betekenis behouden blijft zoals een goede vertaler dat wel kan.

Het vertaalproces betekent schakelen tussen de taalcentra van de hersenen. Eerst het document in het Nederlands begrijpen, vervolgens beide centra tegelijkertijd gebruiken. Tenslotte schakel ik het Nederlandse centrum uit zodat ik mijn Engelse redactiecentrum kan activeren. Meer specifiek, als ik vertaal dan:

  1. Lees of blader ik het document door en krijg ik een idee van het onderwerp, de inhoud, de schrijfstijl en eventuele specifieke termen en kijk ik of er enig onderzoek nodig is.
  2. Vertaal ik het document systematisch, meestal één zin tegelijk.
  3. Controleer ik de vertaling op nauwkeurigheid en consistentie en los de fouten op die ik zie.
  4. Neem een pauze. Dit helpt mijn brein om volledig van taal te wisselen en ervoor te zorgen dat ik niet meer aan de Nederlandse tekst denk. Ik geef de voorkeur aan een nacht, maar zelfs een paar uur kan genoeg zijn.
  5. Redigeer het document als Engelstalige redacteur, en zorg ervoor dat de tekst trouw blijft aan het originele Nederlandse document.

Tot slot, als Canadees is mijn eigen spelling een mengsel van de Britse en Amerikaanse systemen, maar dit betekent dat ik me ook bewust ben van hoe de drie systemen verschillen. Ik gebruik graag wat jouw voorkeur heeft of wat je stijlgids voorschrijft. Voor Word documenten behoud ik ook de opmaak van het aangeleverde document.

Ervaring

Ik ben begonnen als vertaler nadat ik een paar jaar in Nederland had gewoond en vloeiend Nederlands had geleerd (tot net onder het niveau van een moedertaalspreker). Projecten omvatten:

Mijn klanten zijn zeer tevreden over mijn vertalingen.